Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élet az élet után /2. - A valóság felfedezése: az asztrológia

„A fizikai világkép nem azzal igázságtalan, amit állít, hanem azzal, amit elhallgat.” C.F. von Wizsacker

 

Asztrológia

 • ha azt mondod, asztrológiával foglalkozol, innentől az emberek nem vesznek komolyan
 • sokak számára vonzó, de csak mint szórakozás
 • nem lehet két mondattal meghatározni, mi is az asztrológia. Meg kell érteni, hogyan működik. Először jöjjenek a munkamódszerei...

 

Munkamódszerei

 • a Földről tekintve az égen ott a Nap és a nyolc bolygó (Vénusz, Mars, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó). És ott van az égen a Föld és kísérője, a Hold
 • mindegyik bolygónak megvan a maga pályája. Ezt az asztronómia matematikai pontossággal ki tudja számolni
 • e mozgó égitestek hátterét hatalmas számú állócsillag képezi. Ezek nagy távolságuk miatt mozdulatlannak tűnnek
 • az „égi teret” a régiek 12 egyenlő nagyságú, 30 fokos szeletre tagolták, és mindnek nevet adtak. Ezek az ún. állatjegyek.
 • bármely tetszés szerinti időponthoz ki lehet számolni a bolygók állását (ez asztronómiai számítás)
 • horoszkóp (görög „óraszemle”) – kört rajzolunk, bejelöljük a 12 állatjegyet és a bolygókat (a Nappal és a Holddal), ahogy az adott időpontban állnak. Ez egy grafikus ábrázolás. A kört négy részre osztja két tengely. A horizonttengely, az Ascendens a keleti horizontra mutat, a meridiántengely az ég legmagasabb pontjára, a medium coeli-re mutat.
 • as-mc-tengely.gif
 • az asztrológus az égnek ebből a grafikai leképezéséből von le következtetéseket az érintett személlyel kapcsolatban
 • sokan innen ítélkeznek az asztrológiáról, pedig nem is ismerik. Érdemben bármihez csak akkor szólhatok, ha konyítok valamit a szóban forgó tudományterülethez.

 

Következtetések

 • miért lehet a horoszkópból reális következtetéseket levonni?
 • az asztrológia nagyon régi. Keletkezésekor az emberek gondolkodásmódja még különbözött a maitól
 • a mai ember abból indul ki, hogy amit ma csinál, az jobb, helyesebb és igazabb, mint ahogy ősei gondolták. Ez nagyon gyenge előítélet. Minden korszak meg van győződve saját gondolkodási stílusának felsőbbrendűségéről – különben máshogy gondolkodna
 • hagyjuk meg a lehetőségét annak, hogy letűnt kultúrák bizonyos területeken lényegesen közelebb kerültek a valóság megismeréséhez

 

Kozmosz

 • az ősi kultúrák a világot kozmoszként élték meg
 • rendezett egység, ahol minden jelenségnek határozott értelme van, mivel a kozmosz törvényszerűségeinek engedelmeskedik
 • keresték ezeket a törvényszerűségeket, figyelték a természetet, a megjelenési formákat
 • összefüggéseket fedeztek fel. Különféle megnyilvánulások azonos törvényszerűségeknek vannak alávetve, így hasonlóak a reakcióik is
 • Hermész Triszmegisztosz: „Amilyen fent, olyan lent is”. Ez a mondat máig az ezoterika kulcsmondata. Azaz vannak olyan univerzális törvényszerűségek, amelyek az összes létforma valamennyi szintjét áthatják.
 • két különböző gondolkodási rendszer:
  • kozmológia – hisz a kozmosz valamennyi jelenségének összefüggésében
  • természettudományos – az anyagi valóság funkcionális magyarázatára szorítkozik

 

Hol van több „valóság”?

 • a természettudományos gondolkodásmód az utóbbi száz évben sokat teljesített. Ezeknek a tudományos-technikai eredményeknek két jelentős vonása van:
  • a haladás csak a materiális síkra vonatkozik, és ez őket nem is zavarja
  • minden egyes új felfedezés néhány év múlva olyan nemkívánatos következményeket idéz elő, amelyeket majd újabb beavatkozással kell helyrehozni à ördögi kör
 • a másik gondolkodási módot nemigen ismerjük. Ezt a stílust egy példán – az asztrológián – keresztül mutatjuk be:
 • nézzünk eredményeket, lehetőségeket, bizonyítékokat
  • a holdritmusok mérhető hatásai – 1936, dr. Heinrich Guthmann, nőgyógyász. Újhold és telihold esetén a menstruáló nők száma majdnem 100%-kal megemelkedik (10400 főt vizsgált)
  • emberi szervezet lunációs ritmusa – 1961, dr. Hilmer Heckert. Összefüggés mutatkozik a születések gyakorisága és a Hold fázisai között. Hold növekvő fázisban à fiú újszülöttek száma nő. Hold csökkenő fázis à lány újszülöttek száma nő. A húgysavkiválaszásban is fedezett fel holdritmust.
  • termékeny napok – dr. E. Jonas (dr. Jónás Jenő), szlovákiai magyar nőgyógyász. A holdritmus alapján kidolgozott egy módszert (Jónás-naptár), ami megadja a termékeny napokat, és tervezhető vele a baba neme. A naptár 98%-os pontossággal működik, 50 ezer nőn vizsgálva.
  • bevérzések – 1960, dr. E. J. Andrews. Mandulaműtét után a bevérzések 82%-a telihold idején következett be, 1000 vizsgált eset.
  • növények nedvkeringésének vizsgálata – 1967, Agnes Fyfe. Rákkutató Egyesület Hiscia Intézete, 70000-es vizsgálati anyag (12 év alatt), fagyöngyöt szedtek mindig reggel 8 órakor. A fagyöngylé vizsgálatából megismerhetőek a növény nedvkeringésének szabályai. L. Kolisko módszere a hajszálcső-dinamolízis, amivel a növényi nedvek alakító erejét grafikusan ábrázolják. Eredmények: A hatóerő a szedés órájától függ. Az alakító erőben bekövetkező változások tisztán észlelhető kapcsolatban vannak a Hold állásának változásaival. Ezután a kutatómunkába bevonták más bolygók vizsgálatát is és kölcsönhatásaikat (=aspektus az asztrológiában). Itt is találtak összefüggéseket.
  • palántázás ideje – 1957, Hermann Jaeger mérnök 30 éven át vizsgálta a növények növekedését a palántázás idején tapasztalható bolygókonstelláció tükrében. Igazolt régi asztrológiai tételeket.
  • növényi magvak ásványianyag tartalma – 1876-1883, Freiherr A. von Herzeele, hannoveri magántudós. A növényi magvak ásványianyag tartalma (Mg, Ca, P, K, S) desztillált vízben történő csíráztatáskor nő (500 analízis). A hamutartalom és a hamu egyes alkotórészeinek mértéke is növekedett. Tehát az élő növény képes arra, hogy anyagot teremtsen. A kémiai elemek megváltoztathatatlansága csupán fikció.
  • Herzeele eredményeinek ellenőrzése – dr. Hauschka, a Wala gyógyszerlaboratórium alapítója. Évekig tartó kísérletsorozatban ellenőrizte Herzeele munkáit. Lezárt ampullában csíráztatott,  amiket 0,01 mg-os analitikai mérlegen figyelt. A mérések mutattak ki súlynövekedéseket és –csökkenéseket is! A szubsztancia keletkezése és pusztulása ritmikusan zajlott, a súlynövekedés a telihold periódusában zajlott, csökkenés pedig fogyó holdban. Az egész éves görbéknél látszott, hogy a holdritmusok a Nap ritmusának alárendeltek.
   • dr. Hauschka: „az anyag jelenlegi formáját sem a múlt vagy jövő, sem a tér végtelenségébe nem szabad kivetítenünk. Okunk van feltételezni azt, hogy az anyag csupán az élet csapadékaként keletkezett. Nem látszik-e szükségszerűnek, hogy végre az anyag létezési elsőbbségének dogmájával szembeszegezzük a szellemi lét elsőbbségének gondolatát?”
 • az asztrológia a tudományos vizsgálódás előtt is megállja a helyét, ha vesszük a fáradtságot és kutatási alanyként egyáltalán hajlandóak vagyunk elismerni

 

A tudományos viszgálódás

 • DE! ez a tudományos vizsgálódás veszélyes. Ilyen kísérletekkel funkcionális összefüggéseket tárhatunk fel. De ezzel nem fog megváltozni a természettudományos gondolkodásmód, és folyamatosan újabb hiányokat tárunk majd fel. Pedig itt épp az összefüggések megértésén múlik minden
 • Nem is cél, hogy a tudomány elismerje az asztrológiát vagy más okkultnak tartott tárgyat, és egyetemeken kezdje oktatni
 • ez történt az akupunktúrával

 

Akupunktúra

 • több mint ötezer éve létezik
 • nyugati tudományunk hosszú-hosszú ideig tagadta, gyakorlóit támadták
 • 1970-es években bemutattak egy filmet egy fájdalommentes, akupunktúrával végzett operációról
 • a nyugat meghajolt a tények előtt és nagydobra verte érdeklődését az „új” módszer iránt. A természettudomány „érdemévé” vált, hogy felfedezte az akupunktúrát
 • elkezdték mérni és kutatni
 • elektromos vibrációs készüléket alkottak. Kevés eredménnyel.
 • MERT nem látták szükségszerűségét annak, hogy szellemileg is teljesen átvegyék ezt a gyógymódot, ami összefonódott a keleti filozófiával. Beleragadtak a funkcionalitásba.
 • katasztrófa lenne, ha az asztrológia is erre a sorsra jutna

 

Az asztrológia megértése

 • nem állítások statisztikus bizonyításain és összefüggésein alapul
 • fáradtságos munka megtanulni, megismerni, de csak így lehet
 • így lépésről-lépésre tanulunk meg olyan összefüggéseket, amik felismerés jellegűek és messze fölötte állnak minden hitnek és kétségnek
 • a közvetlen megértés, az állandósuló „aha-élmény” nem helyettesíthető tantermi tanulással

 

Érdeklődésfelkeltés

 • az asztrológia iránt
 • meghívás a szerzőtől, hogy ki-ki maga győződjön meg: amit pontosan tudunk, azt nem kell hinnünk:
 • az asztrológia kizárólag jelképekkel dolgozik
 • manapság már nem értjük a szimbólumokat sajnos
 • ez a lélek beszéde
 • a mélylélektan már elismerte, hogy a psziché megértéséhez a szimbólumok nyitnak utat
 • a valóság megismerése is szimbólumokkal való munkából áll. A matematika csupa szimbólum.
 • a szimbólum az egyetlen összkötő híd kis racionális ébrenléti tudatunk és a számunkra tudattalan és ismeretlen dolgok végtelen világa között
 • az asztrológia a szimbólumok segítségével meg akarja ragadni és leképezni a valóság egészét
 • gyakran azzal gyanúsítják, hogy hisz a bolygók misztikus emberre gyakorolt hatásában. Ez a nézet TÉVES.
 • az asztrológia a valóság leképezési rendszereinek egyike
 • kiinduló felismerés: az egész kozmosz azonos rendező elveken nyugszik és azonos törvényeknek engedelmeskedik
 • így lehetséges, hogy egy tetszés szerinti zárt rendszer megfigyeléséből következtessünk egy másik rendszerre
 • „amilyen fent, olyan lent is”
 • azaz minden bolygó és állatövi jegy a valóságnak más-más, meghatározott területét szimbolizálja

 

Horoszkóp

 • kör alakú rajz egy adott pillanatra elkészítve
 • az adott személy számára a jelek rendje specifikus, de a jeleket mindegyik horoszkóp ugyanúgy tartalmazza
 • kerek egész à tartalmazza a világ valamennyi területét
 • ez a teljesség csupán cél. Az illető életcélja a teljesség elérése kell legyen, az arra való törekvés
 • a valóság alkotórészeinek csak egy részét kapjuk készen, a hiányzó részt tevékeny élettel kell megszereznünk
 • az élet a saját egészünkre való törekvés folyamata
 • a horoszkóp egzakt pontossággal mutatja a „valóság-építőkövek” eloszlását. Mink van, mit kell és hogyan lehet elérni. Az élet kiindulópontájt és végességét, köztük pedig a feszülést, a feszültséget, ami az élet.
 • horoszkóp = „életformula”
 • látható benne az egyes ember karaktere, egész életútja, még a látszólag véletlenül bekövetkező események is
 • nincs véletlen! Vagy egy kozmoszban hiszek („rendezettség”), vagy a káoszban
 • a tapasztalatok azt mutatják, rendezett világban élünk (fizikai törvények stb)
 • ha a kozmosz létezése mellett döntöttünk, következetesen végig kell gondolnunk: mennyi ideig létezhetne egy olyan kozmosz, amelyben szerephez jut a véletlen?? A véletlenek legkisebb egybeesésekor káosszá változna a kozmosz. Logikailag tarthatatlan az a nézet, miszerint a véletlennek helye van a kozmoszban.
 • az asztrológia nem csak személyekre alkalmazható, hanem bármely területre, pl. szerződések, házak, autók, katasztrófák, országok, politika, gazdaság, növények, időjárás stb

 

Tartalom és forma törvénye

 • vannak törvények, amelyeknek a jelenségek engedelmeskednek
 • tartalom és forma törvénye = minden formához tartoznia kell egy tartalomnak
 • ha megbetegszem, ez egy forma, amiben a sorsom megnyilvánul, de ennek a formának a mélyén kell legyen tartalom. Nem lehetek beteg, mert „véletlenül” arra szálldos egy-két baktérium
 • a tartalmi dolog bennem, a viselkedésemben gyökerezik
 • ha azt látjuk, eddigi rendezett életünk szétesik, pl elveszítjük a munkánk à a nagy mennyiségben fölhalmozódó bomlási jelenségcsoport akkor jelentkezhet, ha az illető eddig túl koncentráltan törekedett a rendre, a racionalitásra, a behatároltságra, koncentráltságra.
 • az ilyen élet elhanyagolja a valóság egyik részét, mert az mindig kétpólusú, rend és káosz is van benne

 

Sors

 • manapság szokás a sorsot kivetíteni és kellemetlen idegenként szemlélni
 • a mai emberből hiányzik a visszacsatolás saját belső tartalmaira
 • így nem is kész arra, hogy sorsáért maga vállalja a felelősséget, minden eseményért a külvilág a felelős: az állam, az egyház, a társadalom, a gonosz anyós, a rossz szülők. Ez nagyon kényelmes.
 • sorsuk alakítását ezek az emberek mástól várják el: gondoskodjon az állam arról, hogy...
 • ez a valóság nagyon-nagy félreismerése!
 • minden egyes ember felelős a saját sorsáért, ő létesít tartalmakat és ennek formáit a bőrén érezheti
 • újból meg kell találni az utat, amely elvezeti az embert a valódi sorsához
 • „rossz” eseményekről felismerheti, hogy cselekvései okozatai voltak és volt rejtett értelmük. A megvalósulás módja pedig másodlagos volt.

 

A megvalósulás

 • a sors csak a környezet, mint megvalósító, mint médium útján valósulhat meg
 • a környezet nem egyfajta második faktor, ami a kozmikus befolyás mellett hat
 • nincsenek véletlenek, az emberek tudat alatti eseményóhajuk által olyan helyzetekbe kerülnek, ahol a sors tendenciáit át tudják a valóságba ültetni
 • a gyilkos nem ölhet meg akárkit, csak olyan személyt, aki belsőleg, tartalmilag valami miatt „kész” erre az eseményre
 • ez a szemléletmód semmiképpen nem legalizálja a gyilkosságot, csak a hangsúlyokat tolja el. Az áldozat „gyilkos” szituációt keresett, és ehhez felhasznált egy másik embert. Ettől még a gyilkolás következményével a gyilkosnak majd szembesülnie kell. Ami történt az áldozattal, az a saját, legigazibb problémája, nem azoké, akik harsogva követelik a bosszút és az ítéletet
 • ha egy gyilkost azért zárnak be, hogy megvédjék saját tetteitől, ez logikus. Ha azért, hogy ártatlan embereket védjenek tőle, ennek semmi értelme

 

Kapcsolathálózat

 • sorsának megvalósításához majdnem mindenki embereket használ fel, és sokszor ahelyett, hogy hálás lenne neki, haragszik rá
 • az emberek kapcsolathálózata iszonyatosan össze van gubancolódva
 • az ember, a kémiai elemekhez hasonlóan meghatározott „vegyértékkel” bír. Keresik a hozzájuk kapcsolható, szabad vegyértékű embereket, hogy velük „reakcióba” léphessenek
 • DE! minden eseményért, a speciális megélési formáért egyes-egyedül az egyes ember viseli a felelősséget

 

Szabad akarat

 • ha nincs véletlen à az ember élete teljesen meghatározott à nincs szabad akarat?
 • szubjektíve mindenki érzékeli, hogy van
 • a szabad akarat létezik. Megvan, de egy teljesen más szinten, mint ahol általában sejtjük
 • a kostellációk mindenképpen beteljesednek, de mi döntjük el, melyik síkon
  • tudatos-tudattalan, aktív-passzív, pszichikus-szomatikus stb

 

Önmegismerés

 • minek az asztrológia, ha úgyis minden úgy jön, ahogy jön?
 • az asztrológia az önmegismerés útja. Nem az egyetlen, de a legjobbak egyike!
 • Ismerd meg önmagad! – ez az emberiség minden igaz tanításának a kezdete
 • az önismeret az önmegvalósítás előfeltétele
 • ha megismerem és megértem életem alapjait, lehetőségeit, végességét à szabaddá válik az út a valódi önmegvalósítás felé, a neurózisoktól mentes, harmonikus, egészséges élet felé à megélhetem a szabadságot (ez paradox módon hangzik, de az igazság mindig úgy jelentkezik, mivel a valóság két ellenpólusát kell egyesítenie)

♦ ♦ ♦

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.