Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élet az élet után /1. - A hipnózis

„Nem különlegesebb dolog kétszer megszületni, mint egyszer.

A természetben minden feltámadás.” Voltaire

 

Ismerjük?

 • kevesen találkoztak vele, de sokunkra nagy hatást gyakorol már a szó is
 • így sokan sokfélét belemagyaráznak a fogalmába
 • különlegesen nagy akaraterejű emberek ellenállalhatatlan erejéről beszélnek, akik áldozatukat egyetlen pillantással hatalmukba kerítik, és parancsra bármit elvégeznek az alanyok számukra

Története

 • i.e.6. évezredben már létezett
 • i.e.3. évezred – egyiptomi kultúra fénykora – ördögűzésnek nevezték
 • i.e.150 – Epidauroszban – „templomi álom”
 • középkori Európa – „táncőrület”
 • XVI. század – „imagináció”
 • XVIII. sz. vége – kialakul az, amit tudományosan is hipnotizmusnak lehet nevezni
 • 1775 – Friedrich Anton Mesmer bécsi orvos felfedez egy új gyógyító eljárást
  • a beteg testrész fölött simogató mozdulatokkal ide-oda mozgatott egy mágnest. Utána rájött, hogy ugyanezt a hatást éri el mágnes nélkül. Arra gondolt, a kezének/testének a fémekhez hasonlóan mágneses ereje van
  • „magnetismus animalis”-nak nevezte el = állati magnetizmus, mesmerizmus, életmagnetizmus
  • ez volt a terapikus hipnózis
  • teóriáját a tudomány elutasította (mert nem tudta a magnetizmus „fluidumát” kimutatni), csak okkult körök vették figyelembe
 • 1843 – Braid angol szemorvos megállapítja, hogy azok, akik hosszabb ideig összpontosítanak egy fényes tárgyra, álomba merülnek
  • ő nevezte elsőként hipnózisnak (hypnos (görög) = álom)
 • 1878-tól Crachot francia orvos folytatja a hipnóziskutatást
  • ő általánosan elismert szaktekintély volt
  • hisztériás betegeken végez hipnózis kísérleteket
  • az egész világ felfigyel erre
 • 1866, 1884 – Liébault, Bernheim – megtagadták a fluidumelméletet, kidolgozták a szuggesztióelméletet – pszichológiai hipnóziselmélet
  • a hipnózis hatása a képzelőerőből (imagination) ered, amelyet verbális, szóbeli szuggesztióval erősítenek
  • így a hipnózis létrejötte a médiumtól, a közvetítőtől függ
  • minden jelenség autoszuggesztióra vezethető vissza
 • Coué – Bernheim tanítványa – híressé vált autoszuggesztiós formulája: „Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam”
 • XX. sz. első évei – Pavlov orosz fiziológus – kifejlesztette a fiziológia hipnoterápiát
  • a hipnózis pszichikailag feltételezett reflex

Manapság

 • a hipnoterápia körüli viták még nem értek véget
 • két nagy elméleti iskola létezik:
  • hypnotic state theory – 1968 – J. F. Chaves (USA) – elmélet a hipnotikus állapotról, ami az ébrenléttől teljesen különböző állapot. Azazmegváltozott tudati állapot
  • T. X. Barber (USA) – empirikus kutatás útján új magyarázatot keres

A hipnózis valójában

 • az a ritka jelenség, amit létre tudunk hozni, alkalmazni tudunk anélkül, hogy értenénk igazából

Működési módja

 • ébrenléti tudat és tudatalatti (két nagy fogalom)
 • a hipnotizőr az ébrenléti tudatot altatja el (mint a rendes éjszakai álomban is)
 • technikák: összpontosítás egy pontra, egyhangú szavak, ingerszegény környezet létrehozása és a médium ellazítása stb.
 • emellett a hipnotizőr kapcsolatot létesít a médium tudattalan rétegeivel = rapport
  • ez a kapcsolat szavak útján jön létre és a médium figyelme által
 • logika, értelem, okság, racionalitás – csak az ébrenléti tudat jellemzői
 • a tudattalan nyelve a kép, a szimbólum
 • minden „ösztönösen zajló” szervi folyamat központja és kapcsolótáblája a tudattalan
 • így a hipnózis alatt a szavak közvetlenül a tudattalanba kerülnek, kihagyva az értelem és kritika szűrőjét
 • a tudattalannak minden szuggerált dolog, főleg, ha képekben van megfogalmazva, valósággá válik
 • a hipnotikus szuggesztiók így mesterségesen felidézett álmok

Hipnoterápia

 • a fiziológiai folyamatok információmintáit a tudattalan képekben tárolja
 • ha a hipnózis alatt egy információképet kicserélnek, megváltozhat egy fiziológiai működés

Felejtés

 • a tudattalan minden átélt dolgot rögzít (mélylélektan)
 • ezek közül a képek közül nem hívhatunk be a tudatunkba minden képet
 • ez a felejtés
 • a tudat védekezése a túlterhelés ellen
 • lehetőség a tudat számára új információkat gyűjteni
 • de a felejtés nem abszolút funkció. Befolyásolható.
 • pl egy-egy elfelejtett dolog bármikor eszünkbe juthat

Pszichoanalízis

 • Freud  – cél, hogy bizonyos elfelejtett (elfojtott) dolgok ismét felidézhetők legyenek bizonyos módszerekkel
 • a tudatos kontroll kiesése miatt fokozott az emlékezőképesség = hypermnesia

Regresszió – újraátélés

 • ha a médium korábbi cselekményeket él át újra a hipnózis során
 • nem tudjuk pontosan, hogyan működik
 • elképzelhető, hogy a tudattalan pszichikus tartománya idő szerint is rétegződik, így visszafelé is megélhető az idő
 • a mi időfogalmunk ennek megnevezésére nem is alkalmas

Reinkarnáció

 • van élet a halál után...
 • eszméje Ázsiából származik
 • nagyon sok keleti és nyugati nagy gondolkodó hitt benne
  • Püthagorasz három korábbi életére emlékezett vissza
  • Ovidius azt állította, hogy élt a trójai háború alatt
  • Julianus császár azt érezte, ő Nagy Sándor újjáéledése
  • Novalis úgy emlékezett, hogy élt Jézus korában
  • Stefan George emlékezete szerint a régi Spanyolországban élt
  • a reinkarnáció híve volt: Platón, Plótinosz, Giordano Bruno, Spinoza, Milton, Swinburne, Rossetti, Schopenhauer, Victor Hugo, Ibsen, Huxley, Rousseau, Horatius, Cicero, Schelling stb. stb.
  • „Nem halok meg egészen: lényem lényegi része elkerüli a sírt” Horatius
  • „A halál nem pusztulás, hanem átmenet: vándorlás és egy új élet kezdete” Cicero

Elfogadni az újjászületés tanát

 • a természettudományok által formált világkép nem teljes, érdemes szkeptikusnak lenni iránta, új utakat is keresni
 • így régi utakat fogsz megtalálni, pl. ősi keleti bölcsességeket, vagy olyan területeket, amiket ma sokan okkultizmusnak vagy babonaságnak gyaláznak
 • az ősi tudás mindent átfog, összefüggések és törvényszerűségek roppant ismerete
 • napjaink materialista iskolatudománya a sötétben tapogatózik
 • néhány kardinális terület, amibe érdemes bepillantani:
  • C.G. Jung – zseniális gondolkodó a pszichológia területén
  • asztrológia

Asztrológia

 • a különböző módszerekkel dolgozó iskolák alaposan meg tudják kavarni a kezdőt
 • Wolfgang Döbereiner – korunk egyik legnagyobb asztrológusa
  • új rendszerbe állította a régi asztrológiai hagyományokat = müncheni ritmustan
  • magas színvonalú rendszer
  • a jelentésmegfejtések kivételes pontosságához és egzaktságához vezet a szimbólumoknak egy addig ismeretlen rendszere
  • a belső összefüggések felismerése és megértése a legfontosabb. Ez szembefordul minden pusztán technikai asztrológiai rendszerrel

Metafizika

 • asztrológiai ismeretek
 • Frater Albertus – Salt Lake City, Paracelsus Research Society alapítója. Kabbalisztika és gyakorlati, laboratóriumi alkímia
 • és az ezotéria egyéb terültein folytatott tanulmányok elvezetnek egy olyan világba, amely minden hitet és elméletet igazi tudásként felvált: a kozmosz összefüggéseinek tudásához
 • metafizika =a valóság felfedezése (következő fejezet)

♦  ♦  ♦

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.