Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A rezgés

Minden, ami van, azaz megmutatta magát a teremtésben, az megnyilvánult. A megnyilvánult jelenségeknek saját hullámvilága van. Erről a hullámvilágról, a regzésekről sok-sok tudás van a magyarban elrejtve. Ha úgy tetszik, lekódolva. Szépen, a szemünk elé téve… Ébresztő! :)

 

  • szinonimák a rezgésre ► szó, hang, zene, hír, sodrás, ár, zaj, szín
  • ahogy terjed a térben a rezgés   fakad, rendít, tágul, hajlik, sugárzik, fütyül, száll, cseng
  • a rezgés által létrehozott alakzatok  rés, köz, nyílás, lyuk, szúrás, hely, héj, kör, kerék, burok, mező, valamint a szintek, a fent és lent dimenziók emlegetése

 

És a kifejezések:

 

jelenség

tünemény (ami feltűnik)

ez a jövő zenéje

vkinek elhúzni a nótáját (beleavatkozni a rezgéseibe)

félnótás

kimondottan (nagyon)

lehangoló

emelkedett hangulat

áthangol

visszhang = vízhang (templomépítésnél remeg a víz felülete)

lecseng (elül a hullámzás)

szóbanforgó

szófogadó gyermek

helyrehoz (a teremtésben hely-ek vannak definiálva, nyilván a saját rezgésszámomnak megfelelő hely az én helyem)

hely-es

hely-telen

hajlamos valamire

hajlik valamire

őszbe hajlik

őszbe csavarodik

dióhéjban ennyit

míves

védőburok veszi körül

égbolt (boltozat, azaz burok)

mindenáron (minden rezgésével együtt)

sodor az ár (hullámok)

kihoz a sodromból

végső soron

folyik az élet

menj Isten hírével (információ)

haza keveredik

körfogat

bűvkörébe von

kerekedik

felkerekedik

kereket old

kerékvágás

vésd az eszedbe (azaz írd be jól az információ rezgéseit)

vésd az agyadba

belátható időn belül (az adott dolog rezgés-információjának van egy terjedési sebessége, ami láttat egy bizonyos szöget. Többet nem láthatunk)

jók a kilátások (szög)

látom a gondolatodat (mert formát ölt a térben, és érzékelhető)

íz-etlen tréfa

eltűnik a balféken

lépten-nyomon kísér

azon nyomban

benyomás

a tettek mezejére lép

hirtelen (hamarabb történik vmi, mint a híre ideérhetne)

elemében érzi magát (ráérez a saját rezgésére)

vki formában van

egy húron pendülnek (összerezegnek)

zajlik az élet

kívül tágasabb

tágulj innen

résen legyél!

a/közben

Jászfényszaru (csodásan leírja a szaru szó azt a formát, ahogy a regzés a térben terjed)

alkalma nyílik vmire

lehetőség nyílik vmire (kinyílt a tér)

meg-nyil-vánulás

rémlik

fénylik (lyuk)

szembe ötlik (lyuk)

mire lyukadunk ki?

értelem sugárzik belőle

természetéből fakad

lényéből fakad

a szépség belülről fakad

megrendítő (ami hirtelen átrezget)

fütyül rá (átrezgeti)

kedvünk szottyan valamire (= hozzáütödik lágyan, azaz átrezgeti)

fátylat rá (rezgessük, írjuk át az információt)

benyomás vmiről (átrezgetés)

megszállja az ihlet

húzza az időt (át akar rezgetni)

roppant kíván (átrezgeti)

megtelik haraggal (átrezeg)

abban a szent szúrásban

zűr

ég egy adta világon

ség, szűkség

szorult helyzet

Az más lapra tartozik

nyakunkon van vmi (mindjárt itt van, terjed errefelé)

Nem most jöttem le a falvédőről! (azaz a két dimenziós létből)

hisz a jövőben (kihelyez oda vmit)

előre tekint a jövőbe

elmegy (eltelik) az idő

meghozod a döntést (már létezik vhol, mielőtt hozzád elér)

kedvében jár (elfogadja a másik rezgéseit, azonosul velük)

nem jut ötről a hatra (a tér szerkezetére utal)

az Úr színe előtt (egy színnek van egy adott rezgésszáma!)

semmi szín alatt sem

színedet se lássam

színigaz

színarany

színtiszta igazság

a dolgok színe-java

színről-színre látás

elmerül egy dologban

felajz

aljas

simán megy valami

sima ügy

ez fekszik neki

mély csend

mélyen hallgat vmiről

mélyére hatol vminek

megtöri a csendet

felmerül egy probléma

fent van (ébren)

felfog

felfogás

felhúzza magát (ideges, átrezeg)

felszínes vizsgálódás

felszíni ismeret

 

♦  ♦  ♦

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.